14
zo, aug
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Het college van burgemeester en wethouders heeft aan haar raad de conceptbegroting 2021-2024 gepresenteerd als tussenstap naar de definitieve begroting. ‘We willen een sociale en toegankelijke gemeente blijven, waarin mensen nog steeds mee kunnen doen en waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar we ontkomen niet aan het nemen van maatregelen die pijn doen,’ aldus wethouder Harjan Bruining. In de conceptbegroting is aandacht voor de financiële onzekerheden die de gemeente nog te wachten staat. Het gaat hierbij om de herziening van het gemeentefonds, de kosten voor jeugdzorg, de gevolgen van corona, bezuinigingen in het sociaal domein, ruimtelijk domein, beheer, inkomsten en samenwerking.

Tegemoetkoming van het Rijk
Dat de gemeente moet bezuinigingen komt met name door de extra taken van het Rijk die aan de gemeente zijn overgedragen. De gemeente is wettelijk verplicht om deze uit te voeren. Het Rijk geeft echter voor het uitvoeren niet voldoende financiële compensatie waardoor de gemeente steeds meer ‘eigen’ geld moet investeren en moet bezuinigen op gemeenschapsvoorzieningen. Het rijk heeft een goede eerste stap gezet door tot twee keer toe een rijksbijdrage aan te kondigen voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Achtkarspelen krijgt, maar de verwachting is dat het uiteindelijk niet voldoende is. ‘De extra gelden zijn slechts pleisters op de wonden en hebben geen structureel karakter.’

Begroting
Op 2 juli jl. heeft de raad na behandeling van de kadernota het college de opdracht meegegeven om een bezuiniging van 3 miljoen te realiseren. Het college heeft vervolgens naar alle beleidsterreinen binnen de gemeente gekeken om naar besparingen te zoeken. Deze bezuinigingen zijn uitgewerkt in voorstellen en in de conceptbegroting beeld gebracht. Wethouder Bruining: ‘De tijd vanaf 2 juli om naar bezuinigingen te zoeken was kort. Daarom blijven we, tot vaststelling van de begroting in november, zoeken naar mogelijkheden om de uitdaging te beperken en daarmee de gevolgen van de bezuinigingen te verzachten’. De definitieve begroting wordt begin november in de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kanaal30/domains/archiefkanaal30.nl/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121
Advertenties
Advertentie