20
do, jan
0 Nieuwe art.
Advertentie:
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/2017/Luc/2020/raadkker1 cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/2017/luc/2020/raadkker1 exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.

Nieuws
BURGUM - Groter contrast was eigenlijk niet denkbaar. Het verschil in sfeer tussen de tumultueuze en hectische raadsvergadering, het nu al memorabele spoeddebat dus, van woensdagavond en de reguliere bijeenkomst een dag later, op donderdagavond dus in de Ikker in Burgum. Misschien was dat ene nachtje slapen genoeg om te beseffen dat vergaderen op die ene manier niet mogelijk was, hoe dan ook, donderdagavond was het opvallend rustig in de immense zaal van de kerk.

Misschien had het besef dat we hier in een kerk zaten en niet in een raadszaal, wel een rustgevend effect op de raadsleden, wie zal het zeggen. Feit was dat het bij het gezapige af was. Saillant detail: het was nog geen half elf toen burgemeester Jeroen Gebben de hamer voor de laatste keer liet vallen ten teken dat de vergadering gesloten was. En dat was, oh wonder, zelfs een half uur eerder dan de geplande eindtijd van elf uur. Maar dat had wel mede te maken met het van de agenda halen van een het heikele punt APV.

unaniem
Het meest opmerkelijke feit van deze vergadering was, geloof het of niet, het feit dat er weer eens een voorstel met algemene stemmen werd aangenomen, unaniem dus. Dat voorstel ging over het burgerinitiatief 'De Warren natuurlijk groen', een plan van een aantal burgers om van de Warren, waar eerst, u weet dat vast nog wel, woningen zouden worden gebouwd, een soort groene proeftuin te maken. Het plan is in een vorige vergadering uitgebreid gepresenteerd compleet met filmpjes. Een sympathiek plan, dat toen al de nodige indruk maakte en waar dus op deze bijeenkomst in de Ikker verder over gediscussieerd werd.

Gert van der Meijden (CDA) opende de debatten, eigenlijk werd het geen echt debat, geen echte discussie, het waren in feite statements hoe de verschillende fracties 'erin stonden'. En logischerwijze, maar in deze constellatie niettemin opmerkelijk, verschilden die visies niet echt substantieel van elkaar. Gert van der Meijden: "Het is een mooi initiatief, het idee erachter spreekt ons wel aan. Wij vinden wel dat we ook andere initiatieven mee moeten nemen in de beraadslagingen, wij kiezen voor een integrale benadering. In het voortraject is onduidelijkheid ontstaan, vandaar dat wij vinden dat kaderstelling noodzakelijk is." Sjaak Hoekstra (VVD): "Dit binne moaie plannen, wy binne enthousiast oer de lange termyn. Der soe ek rûmte wêze kinne foar in horekagelegenheid. Brigitta Scheepsma (GrienLinks): "Dit is een plan zoals we het graag zien, de duurzaamheid spreekt ons aan, hier liggen kansen. Ik zou zeggen:aan de slag hiermee." Peter van de Hoef: "We kunnen het zo laten of dit burgerinitiatief toepassen, dit is een interessant plaatje. Het definitieve plan moet maatschappelijk gedragen zijn, onderscheidend en spraakmakend zijn en het moet solide zijn, degelijk. En, wat ons betreft: er komt geen bijdrage van deze gemeente." Douwe Hooijenga (CU): "Dit is in goed ynisjatyf, net mei fan dy lange stroperige prosessen. Wy sjogge út nei in breed útwurke foarstel: oan de slach!" De bijdrage van Alex Nijboer (FNP) kan ik niet weergeven, omdat ik er vrijwel geen woord van kon verstaan.
Wij, de persvertegenwoordigers, in casu Gerrit van der Meer en ik, zaten op het podium, maar zo dat we achter de geluidsboxen zaten en we dus heel veel moeite hadden met de verstaanbaarheid. Nynke Koopmans (PvdB): Wat wurdt der dien met de âlde plannen, wy wolle graach dúdlikheid." Gert van der Meijden: "Dan hebben we het over horeca en waterrecreatie." Sjaak Hoekstra: "Der wurdt ek praat oer sinnepanielen." De beantwoording was in handen van burgemeester Jeroen Gebben, hij heeft deze zaak in zijn portefeuille: "Fantastysk dat der kreatyf neitocht wurdt troch de ried yn harren frije tiid. Op 19 novimber moet der in plan komme, dit kostet tiid, dit is net in kwestje fan simpel op in knopke drukke. De fraach is 'wat wolle wy mei dit gebiet." Daarna was het tijd voor een stemming, maar in feite was die overbodig, uit het voorgaande was al duidelijk geworden dat de voltallige raad, in casu alle fracties, voor het voorstel van B&W waren. Unaniem, inderdaad bijna een unicum.

Binne Kramer
{gallery}Luc/2020/raadkker1{/gallery}

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kanaal30/domains/archiefkanaal30.nl/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121
Advertenties
Advertentie