21
vr, jan
0 Nieuwe art.
Advertentie:
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/2017/Luc/2020/panlatvissen cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/2017/luc/2020/panlatvissen exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.
[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/2017/Luc/2020/schuilb cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/2017/luc/2020/schuilb exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.

BURGUM - Toch was het een klein feestje, een feestje voor kinderen waar geen kind bij was. Een aantal dagen eerder waren de SN voetbaldagen en daar bleven zo’n 120 voetballen over. De organisatie wilde iets goeds met deze ballen doen en bedacht dat de Kleding- en voedselbank in Burgum de ballen moest krijgen.
Donderdagmorgen was het voorzitster Bianca Boonstra - Kuipers die de ballen door Natasja de Haan namens de SN voetbaldagen aangereikt kreeg.
Lees meer...

Gerhild van Rooij vertelt over beelden in Tytsjerksteradiel. Deze keer over het tableau in de vlasfabriek

Het Tomashuis in Munein is gevestigd in een dorpsbeeld bepalend gebouw van uitzonderlijke cultuurhistorische waarde, de voormalige vlasfabriek. Bij de entreedeur, Halligenweg 5, hangt een tegeltableau van de vlasfabriekIn Friesland werd veel topkwaliteit vlas verbouwd, vaak op gehuurd land. ‘De Belgen’ kochten in de zomer vlas  'op stoppel'. In 1887 werd ruim 95% van de vlasproductie in Nederland onbewerkt naar België uitgevoerd. Daar kon door professionele bewerking uniforme kwaliteit lint tegen een scherpe prijs worden geleverd aan spinnerijen. De verwerking van resterende partijen vlas gebeurde op honderden boerderijen en braakhokken in Friesland. De spreiding maakte de kwaliteit van het eindproduct zeer verschillend en was in 1898 aanleiding voor het stichten van de vlasfabriek in het noorden te Mûnein, toen nog deel van Oentsjerk.

SURHUISTERVEEN - In het oude Spaar- en Voorschotbank gebouw aan het Torenplein in Surhuisterveen worden elf zorggeschikte appartementen gerealiseerd, waaronder één exclusief penthouse. Ondernemer Auke Weening kocht het gebouw in 2018 nadat het jarenlang leeg had gestaan. Wethouder Spoelstra is blij met het initiatief: “Met deze appartementen hopen we de doorstroming in Surhuisterveen en omgeving te versnellen waardoor andere woningen weer beschikbaar komen voor starters en doorstromers. Het is daarnaast een mooi voorbeeld van herinvulling van bestaande bouw. Het zorgt voor levendigheid rondom het plein en dat is positief voor het centrum van Surhuisterveen.”
Lees meer...

BURGUM - Tytsjerksteradiel presenteert in een tussenstap naar de begroting de keuzes die voorliggen om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Het college koerst voor het komende begrotingsjaar niet op een sluitende begroting, maar streeft naar een sluitend perspectief in de meerjarenraming. Wethouder financiën Tytsy Willemsma: ‘Wy wolle no gjin drastyske maatregels nimme troch yn koarte tiid foarsjennings yn ús gemeente ôf te brekken dy’t de ofrûne jierren sa soarchfâldich mei ús mienskip opbout binne. Wy wolle mei de mienskip en de ried oer dizze keuzes te set.’
Lees meer...

BURGUM - Vanaf 19 september gaan 17 verenigingen uit Tytsjerksteradiel loten voor hun club verkopen. Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen extra inkomsten voor hun club ophalen. Dit is hard nodig. Ook in het verenigingsleven heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen zijn afgelast en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort.Juist nu hebben deze verenigingen uw steun hard nodig.
Lees meer...

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is in een week tijd flink toegenomen. Sinds vorige week vrijdag zijn er 93 mensen bijgekomen bij wie het virus is vastgesteld. Dit is meer dan het dubbele van de 37 van een week eerder en het hoogste weektotaal sinds iedereen met klachten zich vanaf 1 juni kan laten testen. GGD Fryslân concludeert dat er meer alertheid nodig is bij bezoek aan sportwedstrijden en de horeca.
Leeuwarden kent 40 nieuwe besmettingen, vooral onder studenten. Súdwest-Fryslân (12), Dantumadiel (7) en Weststellingwerf (6) laten eveneens relatief hoge cijfers zien.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Meer dan 100 winkels, 27 autobedrijven, 915 parkeerplaatsen en 15 horecagelegenheden en dat allemaal in Surhuisterveen. Dit en meer wetenswaardigheden staan in het bidbook Surhuisterveen. Vandaag overhandigde ondernemersvereniging H&I het eerste exemplaar aan wethouder Economische Zaken, Harjan Bruining . “H&I Surhuisterveen heeft het boek laten maken om daarmee andere bedrijven te informeren over de vele mogelijkheden en voordelen die het dorp biedt. Surhuisterveen is een bruisend dorp met een levendig centrum, een druk industrieterrein, verenigingsleven en biedt volop kansen aan nieuwe ondernemers. We willen graag dat meer bedrijven zich vestigingen in Surhuisterveen”, aldus Abbe Borger, voorzitter van H&I Surhuisterveen.
Lees meer...

BUITENPOST - Het college van burgemeester en wethouders heeft aan haar raad de conceptbegroting 2021-2024 gepresenteerd als tussenstap naar de definitieve begroting. ‘We willen een sociale en toegankelijke gemeente blijven, waarin mensen nog steeds mee kunnen doen en waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar we ontkomen niet aan het nemen van maatregelen die pijn doen,’ aldus wethouder Harjan Bruining. In de conceptbegroting is aandacht voor de financiële onzekerheden die de gemeente nog te wachten staat. Het gaat hierbij om de herziening van het gemeentefonds, de kosten voor jeugdzorg, de gevolgen van corona, bezuinigingen in het sociaal domein, ruimtelijk domein, beheer, inkomsten en samenwerking.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertenties
Advertentie