20
do, jan
0 Nieuwe art.
Advertentie:
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/2017/Luc/2020/boom cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/2017/luc/2020/boom exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.

EARNEWALD - Het laatste dieselgemaal van Fryslân is vrijdag 4 september nog één keer aangezet. De eer was aan bestuurders Douwe Hoogland (provincie Fryslân), Jan van Weperen (Wetterskip Fryslân), Jeltje van der Meer–Kooistra (It Fryske Gea) en Aaltje Rispens (Gebiedscommissie). Met deze handeling werd tegelijkertijd de start van de derde fase van de herinrichting Alde Feanen gemarkeerd. Waarbij de inrichting van natuur voor Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 en maatregelen voor recreatie centraal staan.
Lees meer...

LEEUWARDEN - Het coronavirus lijkt verder af te nemen in Fryslân. Het aantal nieuwe besmettingen in Fryslân is voor de tweede week op rij aanzienlijk minder dan een week eerder. Deze week is het coronavirus bij 28 inwoners van de provincie aangetroffen. Dat is negen lager dan vorige week en minder dan de helft van de totalen uit de twee weken daarvoor. Wel is het aantal besmettingen nog aanzienlijk hoger dan in juni en juli, toen het onder de tien per week lag. De wachttijd voor een coronatest blijft door krapte bij de laboratoria langer dan gewenst.
Lees meer...

LEEUWARDEN. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op de landbouwsector, de Friese taal en cultuur en duurzaamheid.
Lees meer...

GARYP - Als Anna Bijlsma na een overlijden de uitvaart met de familie voorbereidt, dan gebeurt dat vaak aan de keukentafel. "Alles wat komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart kunt u met mij bespreken. Of het nu gaat om vragen over een begrafenis of crematie. Of over de kosten van een uitvaart, verzekeringen, etc. Wilt u weten wat er zoal kan of wilt u alleen kennismaken? Ik ontvang u graag bij mij thuis aan de keukentafel."
Lees meer...

EARNEWALD - Nationaal Park De Alde Feanen introduceert tijdens Fête de la Nature Festival twee bijzondere nieuwe fietsroutes; de zogenaamde Dorpen- en Gastherenroute. De routes leiden de fietser langs mooie plekken in National Park De Alde Feanen en omgeving. Zo dragen ze bij aan de spreiding van toeristen in het nationaal park en Friesland. De routes werden ontwikkeld in samenwerking met Merk Fryslân en Waddenagenda 2.0. Tijdens de aftrap van natuurfestival Fête de la Nature werden deze overhandigd aan Wethouders Felix van Beek van Gemeente Smallingerland en Gelbrig Hoekstra van Gemeente Tytsjerksteradiel.
Lees meer...

LEEUWARDEN, Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door: voor te treffen maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op 7 september.
Lees meer...

LJOUWERT - It tal Friezen dat Frysk lêze en skriuwe kin, is yn de lêste 12 jier in bytsje tanommen. Dat docht bliken út De Fryske Taalatlas 2020, de Fryske taal yn byld. Hast 6.500 ynwenners fan Fryslân follen in enkête yn oer it gebrûk en it eigen nivo fan de Fryske taal. It persintaazje ynwenners dat Frysk ferstiet en sprekt is stabyl bleaun.
Lees meer...

BURGUM. Wat is VAKwerk Burgum precies
Wij als 3 zussen (Hanneke, Tineke, Joke Ket uit Hurdegaryp) hebben VAKwerk Burgum opgezet in navolging van VAKwerk Dokkum.
De doelstelling is om leegstaande panden in te richten met Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk. Wij zorgen ervoor dat de stoepen geveegd en de ramen gelapt zijn. Geen hangvolk om de deur, geen vernieling en vervuiling.
Bovendien kan een toekomstige koper/huurder in alle rust rondkijken wat voor mogelijkheden er zijn. VAKwerk verwijst eventuele koper/huurder door naar de makelaar of eigenaar van het pand.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertenties
Advertentie