20
do, jan
0 Nieuwe art.
Advertentie:
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/2017/Luc/2020/boom cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/2017/luc/2020/boom exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.

BUITENPOST. Door Corona moest het bezoek een paar maanden worden uitgesteld maar uiteindelijk kon de CDA fractie kennis maken met Emmy Elgersma en de rest van haar management team. Emmy is sinds november 2019 directeur van SWA de grootste woningbouwcoöperatie in Achtkarspelen. Dat er reuring is over woningbouw in Achtkarspelen was ook de mensen van SWA niet ontgaan. De CDA fractie wil bouwen en die boodschap wordt door SWA opgepakt. Binnenkort gaat de schep de grond in voor een aantal woningen in Twijzelerheide en vrij snel daarna wil men gaan starten in Buitenpost.
Lees meer...

BUITENPOST. Zondag 30 augustus was het 60 jaar geleden dat Anne van der Heide (03-11-1937) en Trynke van der Heide-Dijkstra (23-10-1938) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht - met de fiets - het echtpaar maandag 31 augustus om ze te feliciteren met deze bijzondere dag. Ze hebben 4 dochters, 13 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. De heer Van der Heide werkte de laatste 25 jaar bij de Rabobank in Gerkesklooster, waar ze toen ook woonden. Sinds 2004 woont het echtpaar in Buitenpost.
Lees meer...

BUITENPOST. Achte kolleezje,
Skokt wie de mienskip nei it ferskriklike barren dizze wike op it Nordwin College yn Bûtenpost. Jo kinne der net by dat soks bart.
Mar no docht bliken dat dy ferskriklike died net op himsels stiet, mar in útwaaks is fan problemen yn de buerten om it Nordwin College hinne mei Syryske húshâldings dy’t al folle langer spylje.
Lees meer...

HARKEMA. Zaterdag 29 augustus werd voor de tweede maal dit jaar een harmonicafestijn bij openluchtmuseum De Spitkeet gehouden. Ruim dertig muzikanten hadden zich aangemeld om bij het museum te komen spelen. Sommige muzikanten zaten binnen, maar door het droge weer waren er ook diverse harmonicaspelers die verspreid over het park buiten zaten. Het evenement werd, zoals ook vorige keren, georganiseerd door Harmonicaclub De Loekpoedels in samenwerking met De Spitkeet. Harmonica's zorgen vaak voor een gezellige sfeer en dat was ook dit keer weer het geval.
Lees meer...

BURGUM. Donderdagavond is mevrouw Lolkje Efdé-Kleefstra (VVD) geïnstalleerd als raadslid van Tytsjerksteradiel. Zij vervangt tijdelijk fractievoorzitter Dineke Wagenaar die met zwangerschapsverlof is.
In handen van raadsvoorzitter Jeroen Gebben legde zij de ambtseed af. Vanwege het bijzondere moment gebeurde dat - volledig coronaproof - in de raadzaal, terwijl haar collega-raadsleden alles via videoverbinding volgden. Lolkje Efdé-Kleefstra is in feite op herhaling. Tot het begin van de huidige raadsperiode was zij jarenlang fractievoorzitter van de VVD raadsfractie. 

Meer artikelen...

Advertenties
Advertentie